CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thanh tra thành phố về việc ban hành lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 06/07/2021 05:00
Ngày 01/7/2021, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTTP ngày 01/7/2021 ban hành lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Đính kèm Quyết định số 104/QĐ-TTTP)

Quyết định số 255/QĐ-TTTP ngày 06/10/2020 của Thanh tra thành phố về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 09/10/2020 03:00
Ngày 06/10/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thông tư 3/2020/TT-BNV của Bội vụ về biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Thời gian 03/08/2020 09:23
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thời gian 08/05/2020 11:01
Thưc hiện công văn số 3201/UBND-NC2 ngày 07/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thanh tra thành phố phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Danh mục một số hành vi vi phạm hành chính, căn cứ pháp lý và hình thức xử lý liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

Thời gian 07/04/2020 02:23
Danh mục một số hành vi vi phạm hành chính, căn cứ pháp lý và hình thức xử lý liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 của Thanh tra thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn TP Hải Phòng

Thời gian 06/03/2020 15:00
Ngày 04/3/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 09/07/2019 03:21
Ngày 03/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 394/VKS-P10 về việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian 18/03/2019 10:32
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thời gian 06/03/2019 14:35
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn