CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian 03/04/2023 08:00
Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian 23/12/2022 08:47
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4773/UBND-NCKTGS ngày 11/8/2022 về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Thanh tra thành phố đăng tải Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024).

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố

Thời gian 04/07/2022 09:49
Ngày 01/7/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

Thời gian 23/03/2022 17:00
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 03/11/2021 11:21
Ngày 29/10/2021, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTTP công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 05/09/2021 10:57
Ngày 30/8/2021. UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định sô 2456/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố về việc ban hành lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 06/07/2021 05:00
Ngày 01/7/2021, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTTP ngày 01/7/2021 ban hành lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Đính kèm Quyết định số 104/QĐ-TTTP)

Quyết định số 255/QĐ-TTTP ngày 06/10/2020 của Thanh tra thành phố về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 09/10/2020 03:00
Ngày 06/10/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thông tư 3/2020/TT-BNV của Bội vụ về biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Thời gian 03/08/2020 09:23
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn