CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022 của Thanh tra thành phố

Thời gian 07/10/2022 05:05
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022 của Thanh tra thành phố

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian 03/08/2021 14:26
 Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã tổ chức 1.127 cuộc thanh tra về đất đai, phát hiện 827 đơn vị vi phạm

Thời gian 16/02/2019 11:00
Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2018, toàn ngành phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cơ quan này tiến hành 1.127 cuộc thanh tra thì có 827 đơn vị vi phạm.


Phát hiện 1.456 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế

Thời gian 12/08/2018 22:00
Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành 72 cuộc thanh tra hành chính và 1.617 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.281 cá nhân, tổ chức

Thanh tra thành phố góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng chống tham nhũng

Thời gian 23/11/2017 05:27
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Thanh tra thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn