Thông tin thống kê

Năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã tổ chức 1.127 cuộc thanh tra về đất đai, phát hiện 827 đơn vị vi phạm

Thời gian 16/02/2019 11:00
Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2018, toàn ngành phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cơ quan này tiến hành 1.127 cuộc thanh tra thì có 827 đơn vị vi phạm.


Phát hiện 1.456 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế

Thời gian 12/08/2018 22:00
Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành 72 cuộc thanh tra hành chính và 1.617 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.281 cá nhân, tổ chức

Thanh tra thành phố góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng chống tham nhũng

Thời gian 23/11/2017 05:27
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Thanh tra thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng, chống tham nhũng.