CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng"

Thời gian 06/04/2018 15:00
Tại hội nghị, Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng" được Hội đồng Tư vấn đánh giá rất cao 6 thực trạng mà Ban Chủ nhiệm đưa ra, đúng với thực tế tại các ban, ngành, quận, huyện đang gặp phải. Đề tài khoa học được Hội đồng Tư vấn đánh giá đạt loại xuất sắc.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn