CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Cuộc sống và pháp luật: Chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng

Thời gian 24/12/2021 11:45
https://thhp.vn/phap-luat/202111/cuoc-song-va-phap-luat-chu-dong-phong-chong-buon-lau-van-chuyen-hang-trai-phep-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien-cua-khau-cang-9c76c15/

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn