CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại 106 đơn vị thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn