CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Quá trình hình thành và phát triển của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 07/01/2019 11:13
Quá trình hình thành và phát triển của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thời gian 06/02/2018 07:00
Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Thanh tra thành phố Hải Phòng, những thành tích đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Thời gian 01/01/2017 11:04
Quá trình xây dựng và trưởng thành của Thanh tra thành phố Hải Phòng, những thành tích đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn