CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác?

Thời gian 24/12/2018 10:41
Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác?

Luật sư, người trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Thời gian 24/12/2018 10:39
Luật sư, người trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Quy định của pháp luật hiện hành về công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân?

Thời gian 24/12/2018 10:32
Xin cho biết quy định của pháp luật hiện hành về công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân?

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo như thế nào?

Thời gian 24/12/2018 10:27
Tôi được giao nhiệm vụ tiếp công dân kể từ ngày 02/1/2017. Tôi xin hỏi, theo quy định hiện hành tôi được hưởng chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo như thế nào?

Xin cho biết khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật thì vụ việc khiếu nại sẽ được xử lý như thế nào?

Thời gian 24/12/2018 10:23
Xin cho biết khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật thì vụ việc khiếu nại sẽ được xử lý như thế nào?

Các khiếu nại nào sẽ không được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết?

Thời gian 24/12/2018 10:16
Xin cho biết, theo quy định hiện nay các khiếu nại nào sẽ không được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết?

Việc tổ chức đối thoại có phải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hay không?

Thời gian 24/12/2018 10:11
Việc tổ chức đối thoại có phải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hay không? Thủ tục tổ chức đối thoại được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại?

Thời gian 24/12/2018 10:02
Xin cho biết theo quy định hiện hành cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại?

Trường hợp nào người khiếu nại được nhờ trợ giúp viên pháp lý trong việc khiếu nại?

Thời gian 24/12/2018 09:53
Ông/bà vui lòng cho biết, trường hợp nào người khiếu nại được nhờ trợ giúp viên pháp lý trong việc khiếu nại?

Thực hiện việc tiếp công dân của các Ban Tiếp công dân ?

Thời gian 21/12/2018 09:58
Xin chào . Tôi tên là: Thanh Tâm, hiện đang là nhân viên kế toán công ty Y TP HP. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về thực hiện việc tiếp công dân của các Ban Tiếp công dân như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn. Chân thành cảm ơn! Email: thanhtam92***@gmail.com

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn