CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/03/2018 18:00

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017

          Thanh tra thành phố công bố Quyết định số 25/QĐ-TTTP ngày 06/03/2018 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017; công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản Dự án nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trần Tất Văn, quận Kiến An.

          Đoàn Thanh tra gồm 04 thành viên do ông Đào Văn Tuyển - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân quận Kiến An và UBND các phường trên địa bàn quận; cá đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo luật định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn