CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 22/01/2020 03:50

Kế hoạch Kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của Thanh tra thành phố

Kế hoạch Kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của Thanh tra thành phố

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn