CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/07/2022 06:23

Kế hoạch tuyên truyền và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành thanh tra năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022; Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch số 25/KH-TTTTP ngày 12/7/2022 tuyên truyền và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành thanh tra năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-TTTTP ngày 12/7/2022)

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn