CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/01/2023 14:00

Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

            Theo báo cáo, toàn ngành thanh tra thành phố Hải Phòng đã triển khai, thực hiện 4.517 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 52.313 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 27.006 triệu đồng, đã thu hồi 16.666,6 triệu đồng, ban hành 853 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.679,83 triệu đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 7.400,83 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc.

            Riêng Thanh tra thành phố triển khai 30 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 29.877,57 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 17.668,43 triệu đồng; kiến nghị khác về kinh tế số tiền 12.209,143 triệu đồng. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố: đã đôn đốc 36 kết luận; phải thu hồi về ngân sách là 32.003,84 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách là 26.957 triệu đồng; tổng số tiền phải xử lý khác là 76.121 triệu đồng, số tiền đã xử lý khác là 8.229; tổng số tổ chức bị xử lý hành chính là 123, tổng số cá nhân bị xử lý hành chính là 80. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp: có 1.995 lượt doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, có 202 doanh nghiệp có 429 lượt doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra chồng chéo;  xử lý chồng chéo, sắp xếp 429 lượt thành 202 cuộc thanh tra, giảm 217 cuộc, kiểm tra có phân công đơn vị chủ trì. Kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 27  cuộc  tại 57 đơn vị; đã ban hành 21 kết luận thanh tra, kiểm tra.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

            Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,32%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt khoảng 109 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021. Sản lượng hàng qua Cảng đạt 168 triệu tấn tăng 12% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố và đạt vị trí thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế của thành phố năm 2022 đều tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

            Để đạt được kết quả đó, trong năm 2022 và những năm qua, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm, chỉnh trang độ thị, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đó, hàng trăm nghìn hộ gia đình, tổ chức phải di chuyển chỗ ở, nhường mặt bằng cho các dự án; đại bộ phận người dân đồng thuận, ủng hộ và hợp tác bàn giao đất để xây dựng, phát triển thành phố. Tuy nhiên, còn một số người dân chưa đồng thuận, dẫn đến vẫn còn có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…

            Một số địa bàn, dự án trọng điểm cần tập trung cao để chỉ đạo giải quyết như huyện Thủy Nguyên phải rà soát 1.362 bộ hồ sơ cưỡng chế; giải quyết 02 vụ việc lớn như cưỡng chế giải tỏa xây dựng trái phép 07 doanh nghiệp tại quần đảo Cát Bà; cưỡng chế giải tỏa nuôi ngao tự phát trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng với tổng diện tích lên đến 6.700 ha.

           Năm 2022, toàn thành phố đã tiếp hơn 4.200 lượt với trên 3.500 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; số đoàn đông người trên 190 lượt với gần 2.850 người, 183 vụ việc; giải quyết dứt điểm 445/513 vụ việc thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm 10/17 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

           Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới như sau:

          Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp Ủy Đảng đối với Thủ trưởng các cấp, ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp.

          Hai là, quan tâm đến các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; yêu cầu người đứng đầu Sở, ngành, địa phương chủ động, tăng cường tiếp, đối thoại với công dân. Thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Ban Tiếp công dân Trung ương và các bộ, ngành có liên quan để nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời trao đổi thông tin những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương.

          Ba là, tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đảm bảo an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân. Quan điểm nhất quán của Lãnh đạo thành phố là phải luôn đảm bảo cho người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ sau khi Nhà nước thu hồi đất.

         Bốn là, thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, chế độ, định mức, tiêu chuẩn các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản…tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan ngôn luận phát huy tốt vai trò và hiệu quả trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

         Năm là, chỉ đạo Thanh tra thành phố tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, đồng thời chú trọng kiểm tra việc thực hiện hiệu quả các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra.

         Sáu là, Thực hiện giải pháp chuyển đổi số, tiếp nhận kiến nghị và giải quyết ý kiến nhân dân qua Hệ thống ứng dụng Hải Phòng smart góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền và giảm bớt đơn thư rõ rệt.

Theo Nguyễn Hải cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn