CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 15/01/2020 10:59

Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Chiều 31/7, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ngành, Thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
 

Quang cảnh Hội nghị

 


6 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính trên địa bàn thành phố nhìn chung đã được triển khai thực hiện khá tốt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các ngành nội chính phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố đã tăng cường chỉ đạo công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính rị và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp, tập trung giải quyết một số vụ việc phức tạp dư luận quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, trên các măt công tác: tuyên truyền, giáo dục; xây dựng thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, đổi mới công nghệ quản lý, thực hiện công khai, minh bạch trọng hoạt động gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa và xử lý các sai phạm, tiêu cực. Đề cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan ngôn luận và nhân dân tham gia công tác giám sát phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...
 

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

 


Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm về tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố; vấn đề chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; đồng thời nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước một cách chặt chẽ, khoa học trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu thảo luận thống nhất với các nhiệm vụ trong báo cáo đã nêu, trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phòng ngừa, phát hiện và giải quyết tốt từ cơ sở các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vụ việc về an ninh trật tự nảy sinh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả để phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; chủ động nắm thông tin, đa dạng hóa các hình thức thu nhận thông tin; tăng cường vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Hoàng Tùng  
(Haiphong.gov.vn)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn