CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 23/11/2017 05:27

Thanh tra thành phố góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng chống tham nhũng

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Thanh tra thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng, chống tham nhũng. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, Báo Hải Phòng có cuộc phỏng vấn Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Hải Bình về định hướng công tác thanh tra năm 2018.

 

- Đề nghị đồng chí cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 ?

- Năm 2017, thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, Thanh tra thành phố bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Thanh tra Chính phủ, công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực.

Ngành triển khai các cuộc thanh tra tập trung một số lĩnh vực được dư luận quan tâm như công tác quản lý, kiểm soát thu, chi tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội; việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng cơ bản; thanh tra về đấu thầu thuốc và mua sắm các trang thiết bị ngành y tế; thanh tra trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản... So với năm trước, số cuộc thanh tra hành chính toàn ngành giảm 11 cuộc; thanh tra chuyên ngành giảm 446 cuộc, song số tiền phát hiện từ các sai phạm về kinh tế tăng gấp đôi, từ 35,21 tỷ đồng lên hơn 79,5 tỷ đồng. Số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước tăng mạnh, đạt gần 55,6 tỷ đồng (bằng gần 300% số tiền thu hồi năm 2016). Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố đôn đốc các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; các doanh nghiệp nộp về quỹ bảo hiểm 61,8 tỷ đồng (bằng 200% so với năm 2016).

Năm 2017, Thanh tra thành phố đẩy mạnh công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra với 47 kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố thực hiện, có chỉ đạo của UBND thành phố. Các kết luận thanh tra được nhiều đơn vị nghiêm túc thực hiện, nhất là việc thu hồi về kinh tế, chấn chỉnh các thiếu sót. Đến nay, các đơn vị nộp ngân sách nhà nước số tiền 16,4 tỷ đồng, đạt 90% số tiền thanh tra kiến nghị thu hồi.


 

Điểm mới trong công tác thanh tra năm 2017 là việc xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra. Ngay từ đầu năm, qua rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phát hiện 579 cuộc riêng lẻ tại 266 doanh nghiệp, trong đó mỗi doanh nghiệp có từ 2 đến 5 đơn vị vào thanh, kiểm tra. Thanh tra thành phố yêu cầu 23 đơn vị phối hợp thanh, kiểm tra tập trung. Mỗi doanh nghiệp chỉ được kiểm tra 1 đợt trong năm 2017, từ đó tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để doanh nghiệp bố trí làm việc với đoàn thanh tra đồng thời tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Năm 2017 cũng là năm thành phố triển khai thu hồi giải phóng mặt bằng tại nhiều quận, huyện để thực hiện các dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, đô thị. Ngay từ đầu năm, Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư KNTC liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Thanh tra thành phố triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Đồ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua thanh tra chỉ ra một số hạn chế, kiến nghị để các đơn vị khắc phục.

Với những kết quả nêu trên, Thanh tra thành phố góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, lập lại trật tự quản lý, kỷ cương, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành do Thành ủy, HĐND, UBND phố và Thanh tra Chính phủ giao.

- Đồng chí cho biết những mục tiêu, điểm nhấn lớn trong kế hoạch thanh tra năm 2018 ?

- Kế hoạch thanh tra năm 2018 xây dựng bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và sự phát triển đi lên của thành phố. Đó là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Luật Phòng chống tham nhũng; định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và chủ đề năm 2018 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ. Nội dung thanh tra hành chính có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, vấn đề xã hội quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới, quản lý khai thác tài nguyên khoảng sản, chống thất thu ngân sách nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao v.v... Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Nghị Quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, nhằm hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt việc kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán trước đó; hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thanh tra. Ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn quy định, không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của tổ chức và doanh nghiệp.


 

 

Triển khai tích cực các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả cao các vụ việc KNTC mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và thành phố. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành nhằm giảm khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp.

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày làm việc 14 và 15-11 tại thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra xác định trách nhiệm trước hết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lực lượng cán bộ thanh tra gương mẫu giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả cao các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, thực hiện quyết liệt, bền bỉ, tạo chuyển biến rõ nét.

- Trân trọng cám ơn đồng chí!
 

Hải Vân thực hiện

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn