Tin tức - sự kiện

Thực hiện thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 11/08/2020 10:29

Ngày 10/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5036/UBND-NC  thực hiện thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Toàn văn Công văn trong file đính kèm)