CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 11/08/2020 10:29

Thực hiện thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5036/UBND-NC  thực hiện thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Toàn văn Công văn trong file đính kèm)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn