CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/04/2019 12:00

Tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức buổi Tọa đàm khoa học về sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì buổi Tọa đàm. Dự Tọa đàm về phía thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở thành phố đã có bước chuyển biến rõ rệt, từng bước kiềm chế những vụ việc phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí; nhiều cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; cán bộ công chức đã có sự chuyển biến về chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, giảm bớt phiền hà, sách nhiễu, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nâng cao, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại buổi Tọa đàm

 


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố, một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, đền bù GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, tài chính, nội vụ, công tác cán bộ... đã được Thành ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tạo được sự chuyển biến tích cực. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã chủ động nắm tình hình của tổ chức đảng và đảng viên ở địa phương, đơn vị; giám sát, kịp thời phát hiện, chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, nhất là những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 

Đại biểu phát biểu tại buổi Tọa đàm

 


Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng; khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay; những hạn chế, giải pháp trong thời gian tới; vai trò của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từ thực tiễn các địa phương, đơn vị thời gian qua trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải pháp thực hiện...

Thành phố Hải Phòng cũng kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần hướng dẫn, quy định cụ thể cho Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai theo quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công khai minh bạch các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân sách quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng...
 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu phát biểu tại buổi Tọa đàm

 


Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảm ơn Thành ủy Hải Phòng đã phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức buổi Tọa đàm khoa học hiệu quả, chất lượng; các đại biểu đại diện cho các đơn vị đã tham gia nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, khách quan từ thực tiễn của đơn vị mình góp phần vào thực hiện thành công Đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”.

Đồng chí Tô Quang Thu nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay đang được Đảng và nhân dân hết sức quan tâm. Đảng ta xác định công cuộc chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng luôn đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công hay thất bại. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều cấp ủy đã thực hiện bài bản, quyết liệt và công minh, quán triệt nguyên tắc: Không có vùng cấm, vùng trống, bất kỳ ai tham nhũng đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoan nghênh báo cáo của Thành ủy Hải Phòng đã khái quát đầy đủ, bám sát đề cương của Ban chủ nhiệm Đề tài và ghi nhận những cố gắng của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy của thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh những điểm mạnh của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố như: nhận thức của tổ chức Đảng, cơ quan được nâng cao, thể hiện rõ quan điểm, lập trường, trách nhiệm về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng như xây dựng nhiều văn bản, nghị quyết, chương trình, quy chế để tiến hành thực hiện; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có hiệu quả; các chỉ thị, nghị quyết đã tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực và xử lý nghiêm các sai phạm; thành phố đã xác định công tác cán bộ là quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đồng tình với các giải pháp Thành ủy Hải Phòng đưa ra trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu đã tham gia tại buổi Tọa đàm và sẽ tổng hợp để xây dựng chương trình Đề tài khoa học, từ đó tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị để xây dựng chính sách cho công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi Tọa đàm

 


Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao nội dung chủ đề của Đề tài là rất thiết thực, cần thiết đối với các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng thời gian hiện nay. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách, khó khăn, phức tạp và đòi hỏi phải lâu dài. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt dấu ấn tốt, được nhân dân đồng tình đánh giá cao, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong những kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hàng năm và thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác này còn đứng trước khó khăn, thách thức như một bộ phận đảng viên còn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức; một số lãnh đạo quản lý chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, chưa kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, Hải Phòng hiện đang tích cực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đang triển khai nhiều dự án lớn, do đó còn xảy ra tình trạng tham nhũng trên các lĩnh vực, do đó, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng, cần thiết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cảm ơn Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng trong quá trình kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng thời gian qua; Đoàn đã tham gia các vấn đề còn tồn tại và nêu ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới để thành phố Hải Phòng đạt được kết quả cao hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Hoàng Tùng 
(Haiphong.gov.vn)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn