CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/07/2022 08:00

Về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện đấu giá 01 xe ô to thanh lý do Thanh tra thành phố quản lý

Ngày 18/7/2022, Thanh tra thành phố ban hành Thông báo số 198/TB-TTTP về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện đấu giá 01 xe ô to thanh lý do Thanh tra thành phố quản lý

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn