CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thanh tra thành phố: Sơ kết quý I công tác ngành Thanh tra, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022

Thời gian 28/04/2022 18:00
Chiều 28/4, Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị sơ kết quý I công tác ngành thanh tra thành phố, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Tổ chức thực hiện Ngày sách và Văn hóa độc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố

Thời gian 08/04/2022 05:29
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa độc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Thanh tra thành phố đã phổ biến, phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế tại cơ quan. Thời gian tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2022 đến ngày 01/5/2022

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

Thời gian 23/03/2022 17:00
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng


Chương trình phát thanh Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng

Thời gian 24/02/2022 08:19
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025


Ngành Thanh tra thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thời gian 14/01/2022 08:35
(Haiphong.gov.vn) – Chiều 13/1, Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tham dự có đại diện sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thời gian 12/01/2022 17:24
Sáng 12/1 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Tới dự có đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Cuộc sống và pháp luật: Nhìn lại hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Thời gian 05/01/2022 03:06
https://thhp.vn/phap-luat/202201/cuoc-song-va-phap-luat-nhin-lai-hoat-dong-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-nam-2021-1f000a7/


Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn