CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/04/2018 09:48

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

         Ngày 12/4/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 41/QĐ-TTTP thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra

         Đoàn Thanh tra gồm 09 thành viên, do Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn