CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thông tin liên hệ Thanh tra thành phố

Thời gian 24/10/2018 04:30
Thông tin liên hệ Thanh tra thành phố: Địa chỉ : Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Số điện thoại: 0225.3921910

Tiếp nhận thông tin của nhân dân về chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà và chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC

Thời gian 05/08/2018 10:00
Thanh tra thành phố công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, phản ánh qua điện thoại như sau:

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền

Thời gian 06/02/2018 04:00
Thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn