CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/04/2018 15:00

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng"

Tại hội nghị, Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng" được Hội đồng Tư vấn đánh giá rất cao 6 thực trạng mà Ban Chủ nhiệm đưa ra, đúng với thực tế tại các ban, ngành, quận, huyện đang gặp phải. Đề tài khoa học được Hội đồng Tư vấn đánh giá đạt loại xuất sắc.

Còn đùn đẩy trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KT

Hội đồng Tư vấn cho rằng, nếu 6 giải pháp đó được đưa vào sử dụng sẽ khắc phục được những bất cập trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.

Đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản chưa phù hợp, lỗi thời để phù hợp với tình hình thực tế.

Đề nghị Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ cho phép TP áp dụng thí điểm mô hình: Ban Tiếp công dân trực thuộc Thanh tra quận, huyện do một Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng ban.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác của Trưởng ban Tiếp công dân quận, huyện phải được sự đồng ý của Chánh Thanh tra TP để đảm bảo công tác tham mưu quản lý Nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn về một đầu mối là Thanh tra TP, đảm bảo lựa chọn được những người có kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn làm Trưởng ban tiếp công dân.

Chỉ đạo các quận, huyện hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các cấp, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp biết để giám sát và thực hiện.

Đặc biệt, UBND TP cần xem xét, xây dựng cơ chế đền bù sát giá thị trường khi thực hiện việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP: Bởi hiện nay hầu hết các khiếu nại, tố cáo của người dân đều kiến nghị phương án đền bù, hỗ trợ của TP rất thấp so với giá thực tế của thị trường.

Chỉ đạo các quận, huyện thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện; xây dựng quy chế phối hợp, tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp huyện trong công tác vận động nhân dân, tuyên truyền, giải thích về chính sách, pháp luật để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trong khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tài chính đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các quận, huyện chi trả chế độ bồi dưỡng tiếp công dân cho cán bộ tiếp dân, xử lý đơn, tham gia tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thống nhất, đúng quy định trong toàn TP.

Có văn bản hướng dẫn các quận, huyện công khai, minh bạch các kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại tại Cổng thông tin điện tử các quận, huyện theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo và điểm c, Khoản 3, Điều 22 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Công khai các thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử của các quận, huyện.

Đưa tiêu chí tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chí trong Bộ chấm điểm cải cách thủ tục hành chính để xếp loại cải cách thủ tục hành chính của các quận, huyện và các sở, ban, ngành; là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp huyện hàng năm.

Ban hành quy chế phối hợp của các sở, ban, ngành và quận, huyện của TP về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng các sở, ngành phải có trách nhiệm phối hợp với các quận, huyện rà soát, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp huyện nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ngành.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về sự phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan.

Chỉ đạo Thanh tra thành phố phối hợp với Ban Tiếp công dân TP tăng cường kiểm tra việc tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các quận huyện, yêu cầu các quận, huyện giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị thuộc thẩm quyền còn để tồn đọng kéo dài; các quận, huyện tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, tránh để tiếp tục phát sinh đơn thư thành điểm nóng.

Phó Chánh Thanh tra TP Vũ Minh Tuân, Chủ nhiệm đề tài phát biểu

Phó Chánh Thanh tra TP Vũ Minh Tuân, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu: Đề tài tập trung nghiên cứu 6 nhóm thực trạng theo yêu cầu tại Quyết định số 532/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ.

Qua 5 lần hội thảo khoa học đều mời các chuyên gia đầu ngành tham dự, góp ý về thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện.

Ban Chủ nhiệm Đề tài còn nghiên cứu kinh nghiệm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số nước có bộ máy hành chính tương đồng với Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm Đề tài điều tra khảo sát 214 cán bộ, cá nhân, đang tham gia hoạt động tham mưu, xác minh, giải quyết, khiếu nại, tố cáo tại các Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Tiếp dân, Thanh tra, các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn TP; tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị như TP Hà Nội, tỉnh Lào Cai, Sơn La…

Qua đó, mới đề xuất 6 giải pháp với UBND TP để nâng cao chất lượng giải quyết theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc thực thi, nhiệm vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Kim Thành - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn