CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/11/2021 04:19

Nhiều vụ việc khiếu nại – tố cáo của công dân đã được giải quyết thấu tình đạt lý

10 tháng đầu năm 2021, thành phố đã giải quyết 273 đơn, trong đó khiếu nại 161 đơn, tố cáo 112 đơn, tất cả các đơn đều đã được các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng (ngồi giữa) tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố. Ảnh Kim Thành

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết: Thành phố Hải Phòng luôn xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Để làm tốt hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND thành phố về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, hạn chế tình trạng tập trung đông người, phức tạp, gửi đơn vượt cấp lên Trung ương. Kết quả 10 tháng đầu năm 2021, số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm 33% vụ việc so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 245 vụ việc, trong đó khiếu nại 170 vụ việc, tố cáo 75 vụ việc.

Đã giải quyết 177 vụ việc trong đó khiếu nại 119 vụ việc, tố cáo 58 vụ việc; đạt tỷ lệ trên 80% vụ việc giải quyết.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố đã phát hiện sai phạm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình xem xét quyền của công dân trong quá trình thực hiện quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm; lãnh đạo một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại chưa được chú trọng; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo, nhưng chưa dứt điểm, kịp thời, một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của thành phố nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người mặc dù đã được các cơ quan từ thành phố đến Trung ương xem xét, kết luận đúng quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện.

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc trên, thành phố đã tiến hành rà soát được 15 vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đến nay đã có 10 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 05 vụ việc UBND thành phố đang tiến hành chỉ đạo giải quyết, trong đó có 02 vụ việc đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Qua giải quyết các vụ việc trên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết thêm, UBND thành  phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, các sở, ngành tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn thành phố.

Thanh tra thành phố triển khai, duy trì điện thoại đường dây nóng 02253.222.468 qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời nguyện vọng của người dân, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp, phát sinh điểm nóng tại cơ sở, ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị - xã hội.

(Theo Kim Thành- Báo Thanh tra)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn