CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/01/2019 12:00

Thanh tra quận Đồ Sơn phát hiện sai phạm kinh tế hơn 1.764 triệu đồng

Sáng 18/1, UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phó Chánh Thanh tra quận Đồ Sơn Đồng Văn Nam phát biểu

Phó Chánh Thanh tra quận Đồ Sơn Đồng Văn Nam cho biết: Năm 2018, Thanh tra quận đã triển khai 6 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận đến nay đã hoàn thành. Trong đó, 6 cuộc theo kế hoạch được duyệt và 1 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Qua thanh tra đã phát hiện 3 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 1.764 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 410 triệu đồng, kiến nghị khác 1.353 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 356 triệu đồng.

Về công tác tiếp dân năm 2018, đã tiếp nhận 96 đơn các loại, giảm 10 đơn, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Khiếu nại 5, tố cáo 5, kiến nghị, phản ánh là 86 đơn đủ điều kiện xử lý, không đủ điều kiện xử lý 3 đơn, các đơn đều được đều được xử lý và giải quyết đúng quy định.

Các đơn thư phản ánh đều được các cấp chính quyền quận tập trung giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở, nên đã hạn chế được khiếu kiện đông người, đơn thư tồn đọng, phức tạp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng so với cùng kỳ năm trước có chuyển biến rõ nét; hoàn thành cơ bản mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng.

Quang cảnh hội nghị tổng kết 

Tuy nhiên, trong năm 2018, còn một số việc tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong đôn đốc, thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Việc thi hành pháp luật về thanh tra còn bất cập, thiếu quy định, chế tài xử lý sau thanh tra.

Hiện nay trên địa bàn quận còn một số vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tranh chấp đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tình hình tham nhũng, nguy cơ tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn nên chưa phát hiện được vụ việc tham nhũng.

Năm 2019, đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt Kế hoạch thanh tra theo Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, trọng tâm là quản lý, sử dụng đất; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; đầu tư, mua sắm công; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

Năm 2019, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 3) và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo kế hoạch của UBND thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh đã biểu dương và ghi nhận ngành Thanh tra quận trong năm 2018 đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình, tập trung vào các lĩnh vực thường phát sinh hành vi tham nhũng trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất; đầu tư, mua sắm công; thu, chi tài chính, ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, chỉ đạo: Năm 2019, ngành Thanh tra cùng các đơn vị trên địa bàn quận tập trung giải quyết các kết luận thanh tra và các vụ việc của các cơ quan chức năng giao.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 của quận “Tăng cường kỷ cương hành chính và thu, chi ngân sách - Tập trung giải phóng mặt bằng”, sao cho cuối năm hoàn thành đúng Kế hoạch đã được UBND quận giao cho các đơn vị.

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh trao Bằng khen cho 5 tập thể 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận đã trao Bằng khen cho 5 đơn vị và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Kim Thành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn