CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 18/03/2019 10:32

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

25/2018/QH14

25/06/2018

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018

48/QĐ-TTCP

6/2/2018

Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017

3218/QĐ-TTCP

29/12/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​

01/2017/TT-TTCP

10/4/2017

Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​, ban hành ngày 10/4/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017 và thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ.

03/2016/TT-TTCP

29/12/2016

​Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.

02/2016/TT-TTCP

20/10/2016

​Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

01/2016/TT-TTCP

6/10/2016

​Thông tư số 01/2016/TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

1671/CT-TTCP

4/7/2016

​Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 4/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu​ốc lần thứ XII của Đảng.

1426/QĐ-TTCP

6/6/2016

​Ngày 6/6/2016, Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 1426/QĐ-TTCP về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"​.

08/2015/TT-TTCP

15/12/2015

Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

25/11/2015

​Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra​​

06/2015/TT-TTCP

21/10/2015

Thông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ​

85/2015/QH13

25/06/2015

​Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​ ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.

01/2015/TTLT-TTCP-BNV

16/03/2015

​​Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng​​​

02/2015/TT-TTCP

16/03/2015

​Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​

08/2014/TT-TTCP

24/11/2014

​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​

07/2014/TT-TTCP

31/10/2014

​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

05/2014/TT-TTCP

16/10/2014

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra​​

04/2014/TT-TTCP

18/09/2014

​Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

64/2014/NĐ-CP

26/06/2014

​Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.​

01/2014/TT-TTCP

23/04/2014

​quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

12/2014/QĐ-TTg

27/01/2014

​V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành​

222/2013/NĐ-CP

31/12/2013

​Nghị Định về Thanh toán bằng tiền mặt​​​

NĐ 211/2013/NĐ-CP

19/12/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.​

42/2013/QH13

25/11/2013

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 n​​ăm 2014

150/2013/NĐ-CP

1/11/2013

​Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức​

07/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính​

08/2013/TT-TTCP

31/10/2013

​Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​

06/2013/TT-TTCP

30/09/2013

​Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.​

90/2013/NĐ-CP

8/8/2013

Quy định trách nhiệm giải trình​ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​​

04/2013/TT-TTCP

29/07/2013

Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/07/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại​

05/2013/TT-TTCP

29/07/2013

Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo​

78/2013/NĐ-CP

17/07/2013

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập

66/2013/NĐ-CP

27/06/2013

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​

59/2013/NĐ-CP

17/06/2013

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​

10/CT-TTg

12/6/2013

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.​

57/2013/NĐ-CP

31/05/2013

Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013  về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải​

36/2013/NĐ-CP

22/04/2013

​Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ : Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức​

26/2013/NĐ-CP

29/03/2013

​Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng​

01/TT-TTCP

12/3/2013

​Thông tư  01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

01/2013/TT-TTCP

12/3/2013

Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra​

06/2013/TT-BTTTT

7/3/2013

​Thông tư số: 06/2013/TT-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước​

17/2013/NĐ-CP

19/02/2013

​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​

05/2013/QĐ-TTg

15/01/2013

​Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập​

03/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

​Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện​

04/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

​Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng​

11/2013/NĐ-CP

14/01/2013

​Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ : Về quản lý đầu tư phát triển đô thị​

2/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

​Quyết định số 2/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu​

09/2013/NĐ-CP

11/1/2013

​Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người​

10/2013/NĐ-CP

11/1/2013

​​Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ​​

08/2013/NĐ-CP

10/1/2013

​Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/1/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả​

05/2013/NĐ-CP

9/1/2013

​Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​

07/2013/NĐ-CP

9/1/2013

​Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục​

02/2013/TT-BTP

5/1/2013

​Thông tư Số: 02/2013/TT-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2013 Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý​

01/2013/NĐ-CP

3/1/2013

​Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ​

02/2013/NĐ-CP

3/1/2013

​Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ : Quy định về công tác gia đình​

108/2012/NĐ-CP

25/12/2012

​Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam​

59/2012/QĐ-TTg

24/12/2012

​Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020​

107/2012/NĐ-CP

20/12/2012

​Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải​

106/2012/NĐ-CP

20/12/2012

​Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội​

số 105/2012/NĐ-CP

17/12/2012

​Nghị định số 105/2012/NĐ-CP​ ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

217/2012/TT-BTC

17/12/2012

​Thông tư số: 217/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2012  Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước​

01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN

14/12/2012

​Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN của Chính phủ - BCH Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh : Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh​

09/2012/TT-BKHĐT

6/12/2012

​Số: 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012  Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư​

211/2012/TT-BTC

5/12/2012

​Nghị định số: 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp​

số: 27/2012/QH13

23/11/2012

​​Luật số: 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung  một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng​

số 38/2012/QH13

23/11/2012

​Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

25/2012/QH13

22/11/2012

Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.​

24/2012/QH13

20/11/2012

​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

23/2012/QH13

20/11/2012

​​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã

22/2012/QH13

20/11/2012

 Luật số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội : Luật Dự trữ quốc gia​

21/2012/QH13

20/11/2012

​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11​

20/2012/QH13

20/11/2012

​Luật số 20/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

19/2012/QH13

20/11/2012

Luật số 19/2012/Q​H13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội: Luật Xuất bản​​

Số: 52/2012/QĐ-TTg

16/11/2012

QĐ số: 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012  Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

Số: 99/2012/NĐ-CP

15/11/2012

​NĐ Số: 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp​

Số: 96/2012/NĐ-CP

15/11/2012

​NĐ Số: 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012  Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Số: 33/2012/TT-BCT

14/11/2012

​TT Số: 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012  Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Số: 94/2012/NĐ-CP

12/11/2012

​NĐ Số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  Về sản xuất, kinh doanh rượu

Số: 32/2012/TT-BCT

12/11/2012

​TT Số: 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012  Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Số: 28/2012/TT-BLĐTBXH

12/11/2012

​TT Số: 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012  Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Điều kiện phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Số: 27/2012/TT-BLĐTBXH

12/11/2012

​TT Số: 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính​

Số: 05/2012/TT-BNG

12/11/2012

​TT Số: 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

95/2012/NĐ-CP

12/11/2012

Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày  12  tháng 11   năm 2012 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương​​

Số: 50/2012/QĐ-TTg

9/11/2012

​​QĐ Số: 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định,​

Số: 59/2012/TT-BNNPTNT

9/11/2012

​TT Số: 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

Số: 93/2012/NĐ-CP

8/11/2012

​NĐ Số: 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Số: 92/2012/NĐ-CP

8/11/2012

​NĐ Số: 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo​

Số: 91/2012/NĐ-CP

8/11/2012

​NĐ Số: 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Số: 49/2012/QĐ-TTg

8/11/2012

​QĐ Số: 49/2012/QĐ-TTg  ngày 08 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

73/NQ-CP

7/11/2012

​Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012

Số: 08/2012/QĐ-KTNN

5/11/2012

​QĐ Số: 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 11 năm 2012 Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán​

Số: 88/2012/NĐ-CP

23/10/2012

​NĐ Số: 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Số: 05/2012/UBTVQH13

20/10/2012

​​Pháp lệnh Số: 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 ​ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Số: 85/2012/NĐ-CP

15/10/2012

​NĐ Số: 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

44/2012/QĐ-TTg

15/10/2012

​QĐ Số: 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Số: 84/2012/NĐ-CP

12/10/2012

​NĐ Số: 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

43/2012/QĐ-TTg

12/10/2012

​QĐ Số: 43/2012/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước

Số: 83/2012/NĐ-CP

9/10/2012

Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ​

Số: 82/2012/NĐ-CP

9/10/2012

​NĐ Số: 82/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Số: 81/2012/NĐ-CP

8/10/2012

​​NĐ Số: 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,

Số: 80/2012/NĐ-CP

8/10/2012

​NĐ Số: 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Số: 42/2012/QĐ-TTg

8/10/2012

​QĐ Số: 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Số: 77/2012/NĐ-CP

5/10/2012

​NĐ Số: 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Số: 79/2012/NĐ-CP

5/10/2012

​NĐ Số: 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Số: 78/2012/NĐ-CP

5/10/2012

​NĐ Số: 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.​

67/NQ-CP

5/10/2012

​Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012​

Số: 75/2012/NĐ-CP

3/10/2012

​Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại​

Số: 76/2012/NĐ-CP

3/10/2012

​Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

75/2012/NĐ-CP

3/10/2012

​Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, ban hành ngày 3/10/2012.

Số: 68/2012/NĐ-CP

12/9/2012

​NĐ Số: 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng​

Số: 09/2011/TT-TTCP

12/9/2012

​TT Số: 09/2011/TT-TTCP ngày 12 tháng 09 năm 2011  Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số: 08/2011/TT-TTCP

12/9/2012

​TT Số: 08/2011/TT-TTCP ngày 12 tháng 09 năm 2011 Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

Số: 66/2012/NĐ-CP

6/9/2012

​NĐ Số: 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2012 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước​

Số: 61/2012/NĐ-CP

10/8/2012

Nghị định Số:61/2012/NĐ-CP​ ngày 10 tháng 08 năm 2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ​

số: 31/2012/QĐ-TTg

26/07/2012

Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng 

Số: 59/2012/NĐ-CP

23/07/2012

Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật​

Số: 56/2012/NĐ-CP

16/07/2012

​NĐ Số: 56/2012/NĐ-CP ngày 16  tháng 07 năm 2012 Quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

Số: 04/2012/UBTVQH13

16/07/2012

​Pháp lệnh Số: 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

02/2012/TT-TTCP

13/07/2012

Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012  hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số: 29/2012/QH13

21/06/2012

​NQ Số: 29/2012/QH13 gày 21 tháng 06 năm 2012  Về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Số: 18/2012/QH13

21/06/2012

​Luật Số: 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 Quốc Hội ban hành Luật Biển Việt Nam

Số: 17/2012/QH13

21/06/2012

​Luật Số: 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 Quốc Hội ban hành Luật Tài Nguyên Nước

Số: 16/2012/QH13

21/06/2012

​Luật Số: 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012  Quốc Hội ban hành Luật Quảng Cáo

Số: 24/2012/QH13

20/06/2012

​NQ Số: 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012 Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Số: 15/2012/QH13

20/06/2012

​Luật Số: 15/2012/QH13 gày 20 tháng 06 năm 2012 Quốc Hội bạn hành Luật  Xử lý vi phạm hành chính

Số: 14/2012/QH1

20/06/2012

​Luật Số: 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012  Quốc Hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Số: 13/2012/QH13

20/06/2012

​Luật Số: 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012  Quốc hội ban hành Luật  Giám định tư pháp​

Số: 12/2012/QH13

20/06/2012

​Luật Số: 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Công Đoàn

Số: 11/2012/QH13

20/06/2012

​Luật Số: 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Giá

Số: 07/2012/QH13

18/06/2012

​Luật Số: 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.​

Số: 10/2012/QH13

18/06/2012

​Luật Số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012  Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động

Số: 09/2012/QH13

18/06/2012

​Luật Số: 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Số: 08/2012/QH13

18/06/2012

​Luật Số: 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Giáo dục đại học

Số: 06/2012/QH13

18/06/2012

​Luật Số: 06/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012  Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

​số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP​

30/05/2012

​TTLT số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP​ ngày 30 tháng 5 năm 2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 

số 14/2012/CT-TTg

18/05/2012

​Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2012 về Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

39/2012/NĐ-CP

27/04/2012

Nghị định 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Số: 03/2012/UBTVQH13

16/04/2012

​Pháp lệnh Số: 03/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 04 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Số: 34/2012/NĐ-CP

15/04/2012

​NĐ Số: 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2012 Về chế độ phụ cấp công vụ

Số: 01/2012/TT-TTCP

9/4/2012

​TT Số: 01/2012/TT-TTCP ngày 09 tháng 04 năm 2012 Thanh tra Chính phủ quy định mẫu Thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Số: 02/2012/UBTVQH13

28/03/2012

​Pháp lệnh Số: 02/2012/UBTVQH13 ngày 28 tháng 03 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

số: 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP

22/03/2012

Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22 tháng 03 năm 2012 Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố.

Số: 01/2012/UBTVQH13

22/03/2012

​Pháp lệnh Số: 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012  Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật​

Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

16/03/2012

TTLT Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Số 07/2012/NĐ-CP

9/2/2012

​Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012​ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 

81/2012/NQ-CP

4/2/2012

​Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"​

Số: 51/2012/QĐ-TTg

16/01/2012

​QĐ Số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012  Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao​

số: 02/2011/QH13

30/11/2011

​Că cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Khiếu nại.

Số: 05/2011/QH13

26/11/2011

​Luật Số: 05/2011/QH13 gày 26 tháng 11 năm 2011 Quốc hội ban hành Luật Cơ yếu

số: 03/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội ban hành Luật tố cáo

Số: 04/2011/QH13

11/11/2011

​Luật Số: 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 ​Quốc hội ban hành Luật Đo lường

Số: 01/2011/QH13

11/11/2011

​Luật Số: 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 Quốc hội ban hành Luật lưu trữ

Số: 11/2011/TT-TTCP

9/11/2011

​TT Số: 11/2011/TT-TTCP ngày 09 tháng 11 năm 2011  Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

số 97/2011/NĐ-CP

21/10/2011

Nghị định  số 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm   đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số: 10/2011/TT-TTCP

27/09/2011

​TT Số: 10/2011/TT-TTCP ngày 27 tháng 09 năm 2011 Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Số: 86/2011/NĐ-CP

22/09/2011

​Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

86/2011/NĐ-CP

22/09/2011

​​Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra​

số: 68/2011/NĐ-CP

8/8/2011

​Nghị định số: 68/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Số: 07/2011/TT-TTCP

28/07/2011

​TT Số: 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 07 năm 2011  Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Số: 16/2011/UBTVQH12

30/06/2011

​Pháp lệnh Số: 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

số: 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

6/6/2011

​​TTLT số: 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06  tháng 06  năm 2011 Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

số: 31/2011/QĐ-TTg

2/6/2011

Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội

Số: 06/2011/TT-TTCP

19/05/2011

​TT Số: 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011  Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”​

Số: 03/2011/TTLT-BNV-TTCP

6/5/2011

​TTLT Số: 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06 tháng 05 năm 2011 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng​

Số: 65/2011/QH12

29/03/2011

​Luật Số: 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Số: 15/2011/UBTVQH12

19/02/2011

​Pháp lệnh Số: 15/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11

Số: 14/2011/UBTVQH12

19/02/2011

​Pháp lệnh Số: 14/2011/UBTVQH12 gày 19 tháng 02 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân số 02/2002/PL-UBTVQH11.

02/2011/TT-BNV

24/01/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng​

Số: 01/2011/TT-BNV

19/01/2011

​TT Số: 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Số: 05/2011/TT-TTCP

10/1/2011

​TT Số: 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011  Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

26/11/2010

​​TTLT số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính​​

Số: 64/2010/QH12

24/11/2010

​​Luật Số: 64/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Tố tụng hành chính

số: 56/2010/QH12

15/11/2010

Luật Thanh tra 2010 Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân

Số: 58/2010/QH12

15/11/2010

​​Luật Số: 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Viên chức

Số: 56/2010/QH12

15/11/2010

​Luật Số: 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Thanh tra

Số: 04/2010/TT-TTCP

26/08/2010

​TT Số: 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 08 năm 2010  Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo ​

số 858/QĐ-TTg

14/06/2010

Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2010/NĐ-CP

15/04/2010

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng​

số: 137/2009/QĐ-TTg

2/12/2009

​Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

số: 21/NQ-CP

12/5/2009

Nghị quyết số: 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

số: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV

13/03/2009

Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Số: 22/2008/QH12

13/11/2008

Luật Công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.​

số: 65/2008/NĐ-CP

20/05/2008

Nghị Định số: 65/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

số: 19/2008/NĐ-CP

14/02/2008

Nghị định số: 19/2008/NĐ-CP​ Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Số: 150/2007/TTLT-BTC-TTCP

14/12/2007

​TTLT số: 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Thanh tra viên, Cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước​

số: 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

19/11/2007

​Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

số: 158/2007/NĐ-CP

27/10/2007

Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

số: 294A/2007/UBTVQH12

27/09/2007

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về Phòng, chống tham nhũng​

số: 20/2007/CT-TTg

24/08/2007

Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

số: 102/2007/NĐ-CP

14/06/2007

Nghị định số: 102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

số: 64/2007/QĐ-TTg

10/5/2007

​Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

số: 47/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Nghị định số: 47/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW

22/03/2007

​​TTLT số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW ngày 22 tháng 03 năm 2007  Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội   

số: 37/2007/NĐ-CP

9/3/2007

Nghị định số: 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập

số: 13/2007/QĐ-TTg

24/01/2007

Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

số: 136/2006/NĐ-CP

14/11/2006

​Nghị định số: 136/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

số: 1424/QĐ-TTg

31/10/2006

Quyết định số: 1424/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2006 về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ

số: 120/2006/NĐ-CP

20/10/2006

Nghị định số: 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

số: 107/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Nghị định số: 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

số: 1039/2006/NQ-UBTVQH11

28/08/2006

Nghị quyết số: 1039/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

Số: 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP

23/05/2006

Thông tư Liên tịch số: 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 05 năm 2006 Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố​

Số: 42/2006/TTLT/BTC-TTCP

15/05/2006

​​TTLT số: 42/2006/TTLT/BTC-TTCP ngày 15 tháng 05 năm 2006 Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước   ​

số: 30/2006/QĐ-TTg

6/2/2006

Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

số: 58/2005/QH11

12/12/2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.

số: 55/2005/QH11

29/11/2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng

Số: 18/2005/TTLT/BXD-TTCP

4/11/2005

​​TTLT Số: 18/2005/TTLT/BXD-TTCP ngày 04 tháng 11 năm 2005 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng

số: 53/2005/NĐ-CP

19/04/2005

Nghị định của chính phủ số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại,tố cáo

số: 41/2005/NĐ-CP

25/03/2005

Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

số 26/2004/QH11

15/06/2004

​Luật này sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

số 22/2004/QH11

15/06/2004

​Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân

số: 09/1998/QH10

28/10/1998

Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

68-LCT/HĐNN8

18/04/1992

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.

248-LCT

19/12/1980

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.

 

9/11/1946

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội NướcViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua  ngày 09 tháng 11 năm 1946

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn