CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Thời gian 11/10/2019 01:30
Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian 18/03/2019 10:32
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định Số: 97/2011/NĐ-CP

Thời gian 15/03/2019 15:37
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Nghị định 92/2014/NĐ-CP

Thời gian 15/03/2019 03:34
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thời gian 06/03/2019 14:35
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thông tư liên tịch Số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Thời gian 06/03/2019 14:31
Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP

Thời gian 01/01/2019 03:26
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

Thông tư 07/2012/NĐ-CP

Thời gian 01/01/2019 03:19
Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Thông tư Liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV

Thời gian 24/12/2018 14:20
Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh​.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP

Thời gian 24/12/2018 09:11
Quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn