Tin tức - sự kiện

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

Cập nhật: 24/05/2018 10:28

         Ngày 23/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 63/QĐ-TTTP Về việc Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

         Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên, do Ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra là Chi cụ thuế quận Hải An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.