CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/05/2018 10:28

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

         Ngày 23/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 63/QĐ-TTTP Về việc Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

         Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên, do Ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra là Chi cụ thuế quận Hải An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn