CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 02/03/2019 16:00

Đôn đốc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Tiếp công dân Trung ương (TƯ) vừa ban hành Kế hoạch 337/KH-BTCDTW về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) năm 2019.

Ban Tiếp dân TƯ kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đắc Lắc. Ảnh: Thái Hải

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC, đảm bảo quyền KN,TC của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp kéo dài, công dân tập trung tới các cơ quan TƯ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra các sự kiện, chính trị quan trọng của đất nước. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban Tiếp công dân TƯ và địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC, trao đổi thông tin và dự báo tình hình KN,TC của công dân. Phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC để kiến nghị Thanh tra Chính phủ và các cơ quan TƯ kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Theo đó, kiểm tra việc thành lập Ban Tiếp công dân các cấp tại các địa phương, việc sắp xếp, bố trí nơi tiếp công dân; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự làm công tác tiếp công dân; việc ban hành quy chế làm việc, nội quy tiếp công dân, quy chế phối hợp; việc thực hiện lịch tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và việc ghi chép sổ tiếp công dân theo quy định; việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ làm công tác tiếp công dân tại địa phương.

Kiểm tra việc tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ theo quy định; kiểm tra việc giải quyết những vụ việc KN,TC đông người, phức tạp kéo dài mà Ban Tiếp công dân TƯ và Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã nhiều lần có văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền của địa phương nhưng đến nay chưa nhận được phúc đáp kết quả giải quyết và công dân vẫn tiếp tụ đến Trụ sở Tiếp công dân TƯ để khiếu kiện.

Đồng thời kiểm tra đôn đốc các vụ việc KN,TC của công dân do Tổng Thanh tra, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ tiếp, có thông báo kết luận giao địa phương giải quyết nhưng chậm tiến độ và chưa có báo cáo kết quả giải quyết; nắm tình hình, dự báo diễn biến các vụ việc KN,TC của công dân, đặc biệt là các đoàn KN,TC đông người, phức tạp có khả năng tới Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để tập trung khiếu kiện trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để có phương án phối hợp giải quyết.

Các địa phương được kiểm tra, đôn đốc: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tháng 3/2019; Khánh Hòa tháng 4/2019; Hưng Yên, Nam Định tháng 6/2019; Bình Thuận tháng 7/2019; Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8/2019; Vĩnh Phúc tháng 9/2019; Kiên Giang tháng 11/2019; Đồng Nai, Bình Dương tháng 12/2019.

Theo Thái Hải - Báo thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn