CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 25/01/2019 23:00

Họp báo thông tin về nội dung Nghị quyết số 45 -NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

Chiều 25/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp báo thông tin về nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
 


Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về nội dung Nghị quyết tại buổi họp báo.

 

Với quan điểm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, mối tương quan, liên kết với các tỉnh ven biển Bắc Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh phía Bắc và kết nối quốc tế. Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà nội – Hải Phòng – Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biểm, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á…

Nghị quyết tập trung vào 8 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Huy động và sử dung có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó các nguồn lực xã hội (cả trong nước và ngoài nước) là động lực quan trọng, các nguồn lực Nhà nước giữ vai trò định hướng dẫn dắt; Coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh liên kết vùng trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố; Xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

Theo Minh Hảo - Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn