CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 12/03/2019 21:00

Thanh tra Chính phủ tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 khu vực phía Bắc. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PA

Hội nghị Tập huấn công tác PCTN được thực hiện theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/1/2019 về việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Tổng TTCP ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh nhằm đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PCTN. Tăng cường phối hợp công tác giữa TTCP và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN. Đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, trong những năm qua, công tác PCTN được Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị rất quan tâm. Báo cáo năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhận định tình hình tham nhũng được đẩy lùi, có chuyển biến tích cực và được kiềm chế. Đặc biệt những vụ án lớn không có vùng cấm. Đây là sự cố gắng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực của TTCP, Thanh tra các cấp ngành và Thanh tra các địa phương.  

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm qua trọng của việc đánh giá công tác PCTN, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm khẳng định, việc đánh giá công tác PCTN trong năm 2016 và năm 2017 tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó lực lượng Thanh tra các địa phương đóng vai trò rất quan trọng. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa tham nhũng rất tốt và là giải pháp PCTN có hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Do vậy, Hội nghị Tập huấn cũng là dịp để thanh tra các địa phương có dịp trao đổi, cùng xem xét những nội dung để năm 2018 công tác đánh giá PCTN các địa phương có hiệu quả, thực sự là giải pháp tốt nhất trong công tác PCTN.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đề nghị các địa phương cần tăng cường sự phối hợp với Tổ Công tác của TTCP trong quá trình tự đánh giá. Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ tài liệu. Trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chí kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng…

Tại Hội nghị, đại diện Tổ Công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 của TTCP đã giới thiệu những nội dung cụ thể của Bộ Chỉ số đánh giá năm 2018, những điểm mới so với Bộ Chỉ số đánh giá năm 2017 và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về Bộ Chỉ số đánh giá năm 2018.

Theo ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục PCTN, công tác đánh giá chỉ số PCTN năm 2018 cơ bản không có gì mới so với năm 2017. Các nội dung đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 vẫn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến; Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ hiến pháp luật về PCTN; Công tác kiểm tra, thanh tra; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

Đại diện Cục PCTN cũng giới thiệu các chỉ tiêu đánh giá theo thang điểm 100 với các mục tiêu chính như: Quản lý Nhà nước về công tác PCTN; Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Phát hiện các hành vi tham nhũng; Trong mỗi mục đánh giá chính sẽ có các tiêu chí nhỏ và công thức cụ thể được hướng dẫn rất rõ ràng nhằm đảm bảo minh bạch trong việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018.

Theo Phương Anh - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn