CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/04/2022 05:29

Tổ chức thực hiện Ngày sách và Văn hóa độc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa độc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Thanh tra thành phố đã phổ biến, phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế tại cơ quan.

Thời gian tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2022 đến ngày 01/5/2022

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn