Tin tức - sự kiện

Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cập nhật: 08/05/2020 11:01

Thưc hiện công văn số 3201/UBND-NC2 ngày 07/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thanh tra thành phố phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chi tiết tại file đính kèm