CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 18/06/2020 16:49

Biểu dương khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Sáng 18/6, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra và biểu dương khen thưởng 21 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

         Chánh Thanh tra thành phố Phạm Thành Văn biểu dương khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Kim Thành

         Theo Chánh Thanh tra thành phố Phạm Thành Văn: Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thanh tra thành phố đã tổ chức các phong trào thi đua, gắn liền với việc tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

         Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra “trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, công tâm”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ngành được giao.

         Trong 5 năm qua, Thanh tra thành phố đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố khen thưởng và đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

          Về công tác thanh tra hành chính, Thanh tra thành phố đã tiến hành 137 cuộc thanh tra qua đó, đã phát hiện sai phạm hơn 130 tỷ đồng, 15,97 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 93 tỷ đồng và 15,97 ha đất; đã thu hồi 77,476 tỷ đồng, kiến nghị khác 36,692 tỷ đồng; đôn đốc 233 đơn vị nợ đọng 326,114 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sau đôn đốc đã thu hồi 133,245 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội, yêu cầu 215 đơn vị nợ đọng bảo hiểm thanh toán sai quy định bảo hiểm với số tiền 16,485 tỷ đồng, sau kiểm tra đơn vị đã nộp về quỹ bảo hiểm số tiền 7,2 tỷ đồng.

          Về kết quả đôn đốc thu hồi sau thanh tra, Thanh tra thành phố đã triển khai kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra đối với 136 kết luận thanh tra: đã thu hồi 25,846 tỷ đồng, còn 15,898 tỷ đồng; lập lại trật tự quản lý đất với 151.2658 mđất; kiến nghị khác 131,293 tỷ đồng, xử lý kỷ luật 2 cá nhân, rút kinh nghiệm 39 tập thể, 1.224 cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung 03 văn bản hành chính có chứa nội dung quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

         Về công tác tiếp công dân, Thanh tra thành phố đã tiếp 588 lượt người, trong đó có 13 đoàn đông người, 133 người; xử lý 916 đơn thư các loại; tham mưu giúp UBND thành phố giải quyết 86 vụ việc khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết 153 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,1%.

          Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại quyền lợi cho 2 công dân với số tiền 1,4 tỷ đồng và 1 lô đất tái định cư, kiến nghị điều chỉnh bổ sung phương án đền bù cho công dân số tiền trên 3 tỷ đồng, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 1,5 ha đất...

          Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã rà soát, hiện nay có 15 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, trong đó có 9 vụ đã được giải quyết dứt điểm, 2 vụ đang xin ý kiến Trung ương, 4 vụ đang tiếp tục rà soát.

          Tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 23 lượt đơn vị quận, huyện, sở, ngành; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật; tham mưu chấm điểm chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của thành phố Hải Phòng.

          Triển khai, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của trên 50.732 lượt cán bộ, công chức của 84 đơn vị là đối tượng phải kê khai theo quy định của pháp luật.

          Giai đoạn 2015-2020, Thanh tra thành phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao, đặc biệt trong công tác cách hành chính có 2 năm xếp thứ nhất, 2 năm xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính.

          Thanh tra thành phố là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc chấm điểm công tác cải cách hành chính luôn có tổng số điểm về chỉ số cải cách hành chính từ trên 83 điểm.

 Phó Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện phát biểu. Ảnh Kim Thành


          Để khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết: Nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025 tiếp tục thi đua, phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra.

          Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo những chuẩn mực và tiêu chí cụ thể của ngành, phấn đấu toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng lời dạy của Bác Hồ: “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

          Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong học tập tu dưỡng rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo ngành Thanh tra Hải Phòng ngày càng phát triển vững mạnh.

          Đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tại hội nghị khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng và là vốn quý của sự nghiệp cách mạng.

Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể cả đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất.

Theo Kim Thành- Báo Thanh tra

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn