CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/03/2020 15:00

Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 của Thanh tra thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn TP Hải Phòng

Ngày 04/3/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn