CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 26/05/2020 10:00

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K05-2020, Thanh tra viên chính K06-2020

Thực hiện Công văn số 238/TCBTT-ĐT ngày 20/5/2020 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên và Nghiệp vụ Thanh tra viên chính, Thanh tra thành phố thông báo: 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn