CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 05/03/2020 19:00

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

          Ngày 04/3/2020, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Chi tiết toàn văn Quyết định trong file đính kèm)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn