CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 20/08/2021 17:25

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 20/8/2021, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND quận Lê Chân

          Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-TTTP ngày 09/8/2021 của Chánh Thanh tra thành phố thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại quận Lê Chân niên độ 2016-2020. Đoàn thanh tra tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND quận Lê Chân.

 

Đồng chí Đào Văn Tuyển, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo - Trưởng đoàn thanh tra đọc công bố quyết định thanh tra

          Được sự ủy quyền của đồng chí Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh Thanh tra thành phố, đồng chí Đào Văn Tuyển- Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 128/QĐ-TTTP ngày 09/8/2021 của Chánh Thanh tra thành phố. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra thành phố, yêu cầu UBND quận Lê Chân, Đoàn thanh tra, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nội dung thanh tra chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra, các quy định pháp luật thanh tra về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động thanh tra; Thực hiện tốt công tác phối hợp để cuộc thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu và hiệu quả cao./.

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn