CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 09/11/2022 08:00

Thanh tra thành phố Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại xã Đặng Cương và Dự án đầu tư khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương

          Chiều 08/11/2022, tại trụ sở Thanh tra thành phố, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-TTTP ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại xã Đặng Cương và Dự án đầu tư khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

          Ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố chủ trì công bố quyết định.

          Cùng tham dự có các thành viên Đoàn thanh tra, Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; Chủ đầu tư 02 dự án: ông Hà Văn Phúc-Tổng Giám đốc công ty Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến; ông Vũ Thanh Dương- Phó Tổng Giám đốc Thường trực công ty Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; lãnh đạo các, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố; UBND huyện An Dương…

 

Ông Cao Huy Hiếu- Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

          Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 276/QĐ-TTTP, ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố và đề nghị chủ đầu tư 02 dự án trên báo cáo bằng văn bản việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án.

 

Ông Bùi Hùng Thiện- Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố 

phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra

          Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Hùng Thiện- Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố đề nghị Chủ đầu tư 02 dự án, các Sở ngành, UBND huyện An Dương, Đoàn thanh tra, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra, các quy định pháp luật thanh tra về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động thanh tra; thực hiện tốt công tác phối hợp để cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu trong quá trình thanh tra, hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị./.

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn