CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/10/2022 02:15

Thanh tra thành phố Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án cải tạo 6 tuyến hè trên địa bàn thành phố

          Chiều 12/10/2022,  tại Sở Giao thông vận tải, thực hiện Quyết định số 257/QĐ-TTTP ngày 05/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Cải tạo 06 tuyến hè của các đường: Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

          Về phía Thanh tra thành phố có đồng chí Lê Lương, Phó Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra, Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

          Về phía Sở Giao thông vận tải có đồng chí Hoàng Triệu Hùng, Phó Giám đốc Sở; Thủ trưởng đơn vị, phòng ban có liên quan thuộc Sở; Giám đốc, kế toán các nhà thầu tư vấn, thi công các hạng mục, công trình của Dự án.

 

Đồng chí Đào Văn Tuyển- Trưởng đoàn thanh tra đọc công bố quyết định thanh tra

          Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 257/QĐ-TTTP ngày 05/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố và đề nghị Sở Giao thông vận tải báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm) về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Cải tạo 6 tuyến hè của các đường: Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ.

 

Đồng chí Lê Lương, Phó Chánh Thanh tra phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra

          Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Lương, Phó Chánh Thanh tra thành phố đề nghị Sở Giao thông vận tải, Đoàn thanh tra, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nội dung thanh tra chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra, các quy định pháp luật thanh tra về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động thanh tra; Thực hiện tốt công tác phối hợp để cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu trong quá trình thanh tra, hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị./.

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn