CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/10/2022 14:18

Thanh tra thành phố công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra

          Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTTP ngày 04/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra tại 02 sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 04 quận, huyện: Hải An, Lê Chân, Kiến Thụy, Tiên Lãng; Chiều 12/10/2022, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra thành phố, Đoàn kiểm tra tiến hành công bố Quyết định kiểm tra.

          Về phía Thanh tra thành phố có đồng chí Vũ Anh Thư Phó Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra tra.

          Về phía các đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hải An, UBND quận Lê Chân, UBND huyện Kiến Thụy, UBND huyện Tiên Lãng.

 

Đồng chí Đoàn Văn Tạo- Trưởng đoàn kiểm tra đọc công bố quyết định kiểm tra

          Đoàn kiểm tra công bố Quyết định 253/QĐ-TTTP ngày 04/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố và đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm) về việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được kiểm tra. Lãnh đạo các đơn vị phát biểu ghi nhận nội dung kế hoạch, phương pháp làm việc và cung cấp tài liệu cho Đoàn kiểm tra.

          Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định và xử lý về thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường xuyên của Thanh tra Bộ Nội vụ nhằm đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chánh Thanh tra thành phố yêu cầu các tổ chức, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra theo lịch làm việc đã được công bố./.

 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn