CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 25/11/2021 04:15

Tập trung triển khai thực hiện thanh tra hành chính

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thanh tra thành phố và các đơn vị thanh tra quận, huyện, sở, ngành đã triển khai 116 cuộc thanh tra hành chính tại 369 đợn vị, phát hiện sai phạm trên 59.477 triệu đồng.

Quang cảnh buổi công bố thanh tra tại quận Đồ Sơn. Ảnh Kim Thành

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch và thanh tra đột xuất.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, thường xuyên cập nhật những quy định, phương pháp mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng được thanh tra.

11 tháng đầu năm 2021, Thanh tra thành phố và các đơn vị thanh tra quận, huyện, sở, ngành triển khai 116 cuộc thanh tra hành chính tại 369 đợn vị, phát hiện sai phạm trên 59.477 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 28.784 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 15.946 triệu đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trường việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Toàn thành phố triển khai 19 cuộc tại 51 đơn vị, trong đó: Thanh tra thành phố triển khai 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Kiến An, Đồ Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc; thanh tra các quận, huyện và các sở, ngành triển khai 16 cuộc, đã ban hành 11 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Qua công tác thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị các đơn vị khắc phục: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian viết báo cáo, kết luận, một số đơn vị ghi chép sổ theo dõi tiếp công dân chưa đầy đủ, phân loại đơn còn nhầm lẫn, việc lập và quản lý hồ sơ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm quy định, thời hạn giải quyết một số vụ việc còn kéo dài, một số đơn vị chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý, chưa xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa hành vi tham nhũng.

Về kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: toàn ngành thanh tra đã triển khai 09 cuộc thanh tra tại 40 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền trên 23.421triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 16.514 triệu đồng; kiến nghị khác về kinh tế số tiền 6.907,24 triệu đồng.

Lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: toàn ngành thanh tra đã triển khai 42 cuộc thanh tra tại 212 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền trên 25.398 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 7.705 triệu đồng; kiến nghị khác về kinh tế số tiền trên 17.692 triệu đồng.

Lĩnh vực Quản lý, sử dụng đất: Thanh tra các quận, huyện triển khai 16 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 3.742,99 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền1.620 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế số tiền trên 3.122 triệu đồng.

Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết thêm: Trong thời gian tới, ngành thanh tra tiếp tục bám sát chương trình công tác, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Chủ động theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc còn tồn đọng. Đồng thời, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch năm 2021.

(Theo Kim Thành- Báo Thanh tra)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn