CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 29/12/2019 11:12

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg và tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019

Sáng 27/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 và tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020.


Quang cảnh Hội nghị
 

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã được thực hiện cơ bản thống nhất đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “một doanh nghiệp không bị thanh tra, kiểm tra hơn một lần trong một năm”. Kết quả thu được về kinh tế và xử lý vi phạm qua hoạt động phối hợp có hiệu quả rõ rệt, đó là số thu về kinh tế, đôn đốc nợ đọng, chấn chỉnh sai phạm rõ nét hơn so với các năm trước.

Năm 2019, toàn ngành đã tiến hành 199 cuộc thanh tra hành chính, 2.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.770 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 2.430 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 54.648 tỷ đồng, 37.789,8 m2 đất. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16.848 tỷ đồng, 16.915,4 m2 đất; kiến nghị khác: 37,8 tỷ đồng, đã thu hồi: 14,015 tỷ đồng và 6.970,5 m2 đất.Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến nhận kỷ niệm chương của Thanh tra Chính phủ
 

Đồng thời, ban hành 1.881 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8,98 tỷ đồng, đã thu hồi: 7,094 tỷ đồng, đôn đốc 81 đơn vị nợ đọng 51,640 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sau đôn đốc đã thu hồi 3,718 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội; ban hành văn bản đôn đốc thu hồi sau thanh tra số tiền 13,309 tỷ đồng, sau đôn đốc đơn vị đã nộp về ngân sách số tiền 5,696 tỷ đồng…

Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao hơn, Đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn của các đơn vị trên địa bàn thành phố từng bước được chuẩn hóa, việc tập huấn kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn được các cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện thường xuyên.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu chỉ đạo
 

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận thức về vai trò và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị đã có sư chuyển biến mới; việc triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt hơn. Chú trọng tham mưu lãnh đạo cùng cấp triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác này, chú trọng phát hiện xử lý tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực hiện hoạt động thanh tra với phương châm phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Phó Chủ tịch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và địa phương, tiến hành xác minh, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương khi mới phát sinh, đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng ngành, nhân lực, thường xuyên cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành thanh tra…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến được Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” để ghi nhận đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam; 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tô Thành (Haiphong.gov.vn)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn