CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10/05/2019 01:31

Xử lý trên phần mềm giảm 267 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thanh tra thành phố vừa tổng hợp và xử lý trên phần mềm Quản lý Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của 37 cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã giảm 267 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn.

Xử lý trên phần mềm giảm 267 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình. Ảnh: KT

Theo Chánh Thanh tra Nguyễn Hải Bình, năm 2019, Thanh tra thành phố đã tổng hợp và xử lý trên phần mềm Quản lý Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của 37 cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác phối hợp thanh tra kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra có 3.979 doanh nghiệp, trong đó 239 doanh nghiệp có 506 lượt thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Thanh tra thành phố đã xử lý chồng chéo sắp xếp, giảm 506 lượt thành 239 cuộc thanh tra, kiểm tra có phân công đơn vị chủ trì.

Thanh tra thành phố thống nhất phân công đơn vị chủ trì trong thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Quang cảnh buổi họp tránh chồng chéo

Tại buổi tổng họp, số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 3.291, Chánh Thanh tra thành phố đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện việc, thanh tra kiểm tra và cập nhật kết quả theo kế hoạch.

Số đơn vị cần phối hợp là 35 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 506 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 239 cuộc.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, đề nghị gửi thông báo đến doanh nghiệp được vào thanh tra, kiểm tra trước ít nhất 10 ngày, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà người đại diện theo pháp luật không định cư tại Việt Nam ít nhất 20 ngày.

Các đơn vị có chồng chéo, trên cơ sở phân công đơn vị chủ trì của Thanh tra thành phố, đơn vị chủ trì có văn bản tới các đơn vị phối hợp trước ít nhất 07 ngày làm việc để thống nhất trước khi gửi thông báo tới doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp do cập nhật muộn hoặc chưa gửi Thanh tra thành phố trên hệ thống, trong trường hợp cuộc thanh tra, kiểm tra đã được đơn vị chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra, thì đơn vị cập nhật sau không tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2019 đối với doanh nghiệp trên.

Trong trường hợp đơn vị được phân công chủ trì không tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2019 thì thống nhất có văn bản thông báo, giao lại nhiệm vụ chủ trì cho đơn vị còn lại trong danh sách trên và thông báo về Thanh tra thành phố.

Các đơn vị có Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trùng nội dung thì xử lý theo Khoản 4, Điều 13, Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. 

Những đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc thù không xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ thì thực hiện theo quy định của ngành.

Đối với các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền thanh tra của Thanh tra thành phố được thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-TTCP.

Các đơn vị tiến hành chủ động cập nhật kết quả thanh tra, kiểm tra, đồng thời đính kèm văn bản liên quan cùng kết luận, quyết định xử lý.

Đối với cuộc thanh tra, kiểm tra có đơn vị chủ trì, đơn vị chủ trì cập nhật tiến độ và kết quả, nếu ban hành kết luận chung, nếu không ban hành kết luận chung thì từng đơn vị cập nhật kết quả riêng của đơn vị mình hoặc chuyển cho đơn vị chủ trì tổng hợp cập nhật.

Kim Thành - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn