Tin tức - sự kiện

Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 11/08/2020 10:24

Ngày  07/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Toàn văn Kế hoạch trong file đính kèm)