CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/05/2023 11:00

Phát hiện 240 cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính với số tiền 917 triệu đồng

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng đã triển khai 990 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 240 cá nhân, tổ chức có vi phạm, quyết định xử phạt hành chính với số tiền 917 triệu đồng

Thanh tra thành phố Hải Phòng triển khai công tác thanh tra tại cơ sở

Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Bùi Hùng Thiện cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, thanh tra các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện tốt Quyết định số 3949/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề xã hội đang quan tâm như công tác quản lý thu - chi tài chính; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí; công tác quản lý sử dụng đất đai...

Toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 990 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó: Số cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên 15 cuộc; số cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 961 cuộc; số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất 14 cuộc. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông vận tải. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 240 cá nhân, tổ chức có vi phạm, ban hành 246 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 917 triệu đồng; đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 568,9 triệu đồng.

Để đạt được kết quả trên, Thanh tra thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra các quận, huyện, sở, ngành tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 phù hợp với chương trình, định hướng, chỉ đạo của các cấp và theo quy định pháp luật.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc tiếp dân, đối thoại với công dân để chỉ đạo các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người khi mới phát sinh tại cơ sở.

Tiếp công dân phải gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp trên.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu kiện của công dân, như: Công tác quy hoạch, việc thu hồi đất, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà ở, số nhân khẩu, hộ khẩu, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, UBND các cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chánh Thanh tra thành phố cho biết thêm, thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt; tăng cường phối hợp để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại cơ sở.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra.

Tập trung thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất.

Theo Kim Thành, Báo Thanh tra.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn