CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 31/08/2018 21:00

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra còn nhiều khó khăn

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và là một trong những nhiệm vụ quyền hạn quan trọng của cơ quan thanh tra các cấp.

Thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra luôn được Thanh tra Chính phủ, các ngành, các cấp quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật khác như nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về trách nhiệm và quy trình, trình tự thủ tục theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

Tại Hải Phòng, chỉ tính từ năm 2016 đển nay, ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng đã đôn đốc thực hiện 1054 kết luận thanh tra; trong đó có 327 kết luận thanh tra hành chính; 727 kết luận thanh tra chuyên ngành; theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra sai phạm về kinh tế : 101.760.748.000 đồng, kiến nghị thu hồi : 63.466.766.000 đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác : 38.294.002.000 đồng, kiến nghị lập lại trật tự quản lý : 14.655,6 m2 đất; kiến nghị xem xét trách nhiệm 2 tập thể, 18 cá nhân; kiến nghị xem xét xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền 6 cá nhân; kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố; chuyển 01 hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Trong quá trình thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn không ít kết luận thanh tra tỷ lệ thực hiện đạt thấp, thu hồi tiền không cao, thậm chí không thu hồi được tiền, một số kiến nghị trong kết luận thanh tra kéo dài trong nhiều năm chưa được đối tượng thanh tra và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện xong; cá biệt có kết luận thanh tra kéo dài từ năm 2011 đến nay nhưng vẫn chưa thực hiện dứt điểm. Ngoài đôn đốc bằng văn bản, Thanh tra Hải Phòng còn tổ chức kiểm tra trực tiếp, phối hợp với các ngành như; Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng nhà nước nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Tồn tại trên có nhiều nguyên nhân khách quan và cả chủ quan.

 Đc Nguyễn Hải Bình - Chánh Thanh tra TP Hải Phòng tích cực tổ chức các buổi Tọa đàm đóng góp ý kiến vì sự phát triển của ngành Thanh tra. Ảnh: Lê Hoàng

 

Thanh tra TP Hải Phòng đã tích tổ chức các buổi Tọa đàm, Hội thảo, mời các chuyên gia, các lãnh đạo đầu ngành đóng góp ý kiến với mục đích phân tích, trao đổi làm rõ các vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra. Đề xuất, xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng công tác dự thảo, quản lý và đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra; Thanh tra thành phố mong muốn các đại biểu tọa đàm, trao đổi để giúp ngành thanh tra thành phố Hải phòng nói riêng, toàn ngành Thanh tra nói chung hoàn thiện thể chế, có thêm những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

 Đc Vũ Minh Tuân - Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng chia sẽ những vướng mắc, khó khăn trong công tác. Ảnh: Lê Hoàng

 

Điển hình tại Hội thảo “Trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng dự thảo, quản lý và đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra”, Đồng chí Vũ Minh Tuân – Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng đã mạnh rạn đưa ra những nội dung tồn tại, hạn chế của việc ban hành Kết luận Thanh tra cũng như đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra thường xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng, mong được các chuyên gia, lãnh đạo các cấp các ngành đóng góp ý kiến, ông nêu rõ: “Trong thời gian qua còn tồn tại những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần bỗ sung, sửa đổi tại các văn bản quy phạm pháp luật trong việc xác định đối tượng thanh tra khi triển khai cuộc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra; dự thảo, quản lý Kết luận thanh tra; các chế tài cưỡng chế thực hiện kết luận và quyết định xử lý trong hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong việc xác định tính hiệu lực. Hiệu quả và hình thức của Kết luận thanh tra; việc công khai Kết luận thanh tra và xác định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan Quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành Kết luận thanh tra.

Ngoài ra còn phải nói đến những hạn chế, tồn tại và vướng mắc về thời gian, thời hạn, thời hiệu thực hiện Kết luận thanh tra, quy định của pháp luật và thực tiền trong việc thực hiện Kết luận thanh tra; xử lý sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý cản bộ, công chức, đảng viên có vi phạm trong các Ket luận thanh tra.

Cuối cùng và cũng là nổi bật nhất đó là hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; việc phối hợp giữa các chủ thể trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Đc Nguyễn Văn Kim - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Lê Hoàng 

 

Đóng góp ý kiến với lãnh đạo Cơ quan Thanh tra TP Hải Phòng, Đ/c Nguyễn Văn Kim - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ đã đánh giá cao tinh thần học hỏi và thẳng thắn nói lên quan điểm về những vướng mắc trong công tác, những buổi tọa đàm như vậy sẽ giúp Thanh tra Chính phủ thu thập được thêm nhiều thông tin, đóng góp y kiến để hoàn thiện cho các bản dự thảo luật, văn bản sắp tới, đồng chí nói thêm: "Các kết luận Thanh tra cần được đưa ra rõ ràng, không được phép đưa ra một cách định tính, cần phải chỉ rõ cá nhân, tập thể sai phạm theo điều, khoản nào của pháp luật theo đó đưa ra Kết luận thanh tra xác định được chủ thể sai phạm rõ ràng và cụ thể nhất - đây chính là giải pháp tối ưu cho những vướng mắc, khó khăn được ban lãnh đạo Thanh tra TP Hải Phòng nêu trên"./.

PLH - thanhtravietnam.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn