CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 20/01/2018 10:14

Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Chiều 19/01, Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Thực hiện kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 của UBND thành phố về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện chủ đề năm của thành phố, ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra. Thanh tra thành phố đã triển khai 28 cuộc thanh tra; ngoài các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm, Thanh tra thành phố đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất do UBND thành phố giao. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý nghiêm minh, góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, tham nhũng. Tiếp 71 lượt với 118 người, trong đó có 3 đoàn đông người, xử lý 228 đơn thư các loại.

Quang cảnh hội nghị

 

Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các Nghị quyết của Trung ương 5, 6 khóa XII và các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Khối. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền về chủ đề học tập, xây dựng kế hoạch và lựa chọn chuyên đề của Đảng bộ với tiêu chí “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” và “Người cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thi không soi được”. Xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra. Trong tổ chức, sinh hoạt đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố thường xuyên tuyên truyền, tổ chức, học tập, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối về chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm công tác tuyên truyền, định hướng thông tin nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ về tư tưởng và hành động; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2018 của Đảng bộ; thực hiện Kế hoạch tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã đề ra...

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Thanh tra thành phố đã trao Quyết định khen thưởng cho 2 Chi bộ đạt Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 12 cá nhân đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, tại buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” các đại biểu đã tham luận về những hạn chế, khó khăn và phương pháp, định hướng, lựa chọn nội dung sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; phương pháp tổ chức sinh hoạt, kỹ năng điều hành và vai trò của đồng chí Bí thư trong tổ chức, điều hành sinh hoạt Chi bộ.

Hoàng Tùng - haiphong.gov.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn