CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 26/07/2017 05:04

Hải Phòng: Đề xuất tăng thêm vị trí, vai trò của Ban tiếp công dân

(Thanh tra) – Ngày 25/7, Thanh tra TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 về thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện TP Hải Phòng.

Tại Hội thảo lần 2 này, các đại biểu tập trung vào bàn luận, trao đổi, làm rõ thực trạng đề xuất các giải pháp về ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức bộ máy tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; năng lực, trình độ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc phối hợp của các sở, ngành, các quận, huyện, các phòng ban của quận, huyện trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định về thẩm quyền, xác định thẩm quyền của cấp huyện; chất lượng của việc xử lý, phân loại đơn; hiệu quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; áp dụng pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp huyện.

Các quận, huyện đã thành lập Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND- UBND quận, huyện theo quy định, bố trí 01 Phó Chánh Văn phòng làm trưởng ban tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp dân chuyên trách, bố trí đủ biên chế cho thanh tra các quận, huyện, Ban tiếp công dân các quận, huyện.

 

 

 

Tuy nhiên một số Ban tiếp công dân quận, huyện đến nay còn chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban tiếp công dân còn chưa khắc dấu, xử lý, phân loại đơn phụ thuộc vào thanh tra quận, huyện. Một số đơn vị Trưởng ban tiếp công dân, cán bộ chuyên trách tiếp dân mới thực hiện nhiệm vụ được khoảng 2 năm, vừa quen với công việc thì đã luân chuyển sang vị trí khác.

Do chưa có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm đối với Trưởng ban và cán bộ tiếp công dân chuyên trách nên tùy từng quận, huyện, bố trí công chức có chuyên môn khác nhau làm công tác tiếp dân.

Có quận huyện bố trí công chức có trình độ đại học luật, đại học hành chính, đại học quản lý đất đai gần với chuyên môn tiếp dân làm Trưởng ban và cán bộ tiếp công dân chuyên trách. Tuy nhiên có quận, huyện lại bố trí công chức có chuyên ngành không liên quan gì tới công tác tiếp dân làm Trưởng ban và cán bộ tiếp công dân chuyên trách như: quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, quản lý giáo dục, xây dựng Đảng. 

Có đơn vị bố trí cán bộ có trình độ trung cấp, công chức mới hoàn thành xong giai đoạn công chức dự bị hoặc sắp đến tuổi về hưu làm cán bộ chuyên trách tiếp công dân.

Có quận, huyện bổ nhiệm Phó ban tiếp công dân làm nhiệm vụ chuyên trách, có quận huyện chỉ có Trưởng ban tiếp công dân và 01 cán bộ tiếp dân chuyên trách, không bổ nhiệm Phó ban tiếp công dân.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chế tài xử lý, xem xét trách nhiệm đối với quận, huyện và người đứng đầu khi để địa phương xảy ra tình trạng đơn thư phức tạp tồn đọng kéo dài, để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo đông người không được giải quyết dứt điểm.

Từ năm 2011-2016, Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo kiến nghị tại cấp huyện có xu hướng gia tăng; trên địa bàn cấp huyện tiếp 16.411 lượt, 29.286 người, có 11.871 vụ việc; trong đó: có 862 đoàn đông người (số người 9.231 người), với 631 vụ việc. Nhận 1.4.365 đơn khiếu nại, tố cáo (khiếu nại: 806 đơn, tố cáo: 861 đơn); đơn kiến nghị, thỉnh cầu là 12.698 đơn; Đơn có đủ điều kiện xử lý là 11.597 đơn. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 1.175 đơn.

Nguyên nhân chủ yếu là do từ năm 2011-2016 trên địa bàn thành phố có nhiều dự án lớn được đầu tư, đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế, đô thị hóa tất yếu phải thu hồi đất diễn ra với khối lượng lớn, tác động đến đời sống của nhiều người dân dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề như khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp; nhiều vụ việc đã trở thành “điểm nóng” có nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự chính trị - xã hội địa phương.

Do công tác quản lý về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công tại một số địa phương còn lỏng lẻo, gây bức xúc cho người dân dẫn đến phát sinh thành điểm nóng như vụ: hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng tại xã Tam Cường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 175 hộ dân tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, quản lý, sử dụng đất đai tại đảo Vũ Yên, Kinh Triều, Thủy Nguyên…

Đặc biệt, trong năm 2015, 2016 là những năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử  đại biểu HĐND các cấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng do một số nơi có biểu hiện mất đoàn kết, không thống nhất, thiếu dân chủ ... Đề xuất sửa Luật tiếp công dân theo hướng tăng thêm thẩm quyền cho Ban tiếp công dân quận, huyện. Ban tiếp công dân quận, huyện có quyền kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn thư chứ không chỉ đơn thuần là chỉ chuyển đơn như hiện nay.

Đề xuất tăng thêm vị trí, vai trò của Ban tiếp công dân cấp huyện,quận. Ngoài nội dung đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đã nêu ở trên, đề nghị các đại biểu quan tâm đánh giá về thực trạng và bổ sung thêm các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố hiện nay.

Ông Ngô Văn Giáp, Ban tiếp dân thành phố phát biểu: Nhất trí về đánh giá thực trạng và giải pháp của đề án và bổ sung làm rõ thêm một số nội dung văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn phòng tiếp công dân, các quy định về hướng dẫn tiếp dân, xử lý đơn.

Về vị trí cán bộ tiếp dân ở bộ phận 1 cửa trong vòng 3 năm phải luân chuyển cán bộ quản lý không quá 2 nhiệm kỳ.

Cơ cấu tổ chức hướng dẫn việc bổ nhiệm phó ban tiếp công dân phải sửa luật, thành phố không hướng dẫn được.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các đơn vị phải đề xuất: không được chờ, phải coi đây là tiêu chí thi đua, không đạt thì sẽ chấm điểm thi đua thấp.

Cơ sở vật chất áp dụng chế độ chi khác nhau, hạn chế.

Bổ sung thêm giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp công dân như  lắp đặt camera và  có công an bảo vệ.

Bà Nguyễn Phương Liên, Chánh thanh tra quận Ngô Quyền cho rằng: Công tác tuyên truyền phổ biến cần đa dạng hơn nữa như mở lớp tuyên truyền tại các quận, huyện; phát tờ rơi; đưa nội dung tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, tuyên truyền theo chuyên đề, theo đối tượng: mỗi năm một đối tượng, một chuyên đề.

Công khai minh bạch trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kết luận nội dung tố cáo phải được đăng trên mạng nội bộ của quận, huyện; thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu quyền và nghĩa vụ người KNTC.

Quan tâm đội ngũ hoà giải viên cơ sở và chú trọng phối hợp các tổ chức đoàn thể cùng tiếp dân để nắm bắt dư luận quần chúng; đối thoại cũng là một hình thức công khai.

Kim Thành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn