CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/01/2018 22:00

Ngành Thanh tra thành phố nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ngành Thanh tra thành phố nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sáng 19/01, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra và phát động phong trào thi đua năm 2018. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà trao kỷ niệm chương của Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân

Năm 2017, toàn thành phố Hải Phòng đã tiến hành 85 cuộc thanh tra hành chính, 1.631 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.653 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.172 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 79,7 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 68 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 11,5 tỷ đồng; đã thu hồi 55,6 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 1.057 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 8,5 tỷ đồng, đã thu hồi 6,8 tỷ đồng; đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra 8 tỷ đồng; đôn đốc 71 doanh nghiệp còn nợ đọng các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 154,4 tỷ đồng. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm rà soát, đề xuất hướng giải quyết. Các cấp, các ngành đã kiểm tra 464 đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Năm 2018, ngành Thanh tra thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, bộ chuyên ngành và UBND thành phố, trong đó tập trung theo nội dung chủ đề năm 2018 của thành phố; thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm bức xúc như: quản lý sử dụng đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội của thành phố; tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra năm đã được phê duyệt. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra; công tác quản lý việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố trao tặng Kỷ niệm chương của Thanh tra Chính phủ cho 25 cá nhân; Cờ thi đua của UBND thành phố cho 01 tập thể; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của UBND thành phố cho 04 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà ghi nhận và chúc mừng kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cùng với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Thanh tra tập trung cao thực hiện Kế hoạch thanh tra của thành phố và các địa phương. Trong đó cần tập trung vào chủ đề năm của thành phố và các lĩnh vực: đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách, khoáng sản – tài nguyên; thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Giải quyết triệt để khiếu nại tố cáo, tổ chức tiếp công dân hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức; nâng cáo trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nguyễn Hải

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn