CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 01/08/2017 17:00

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra thành phố

(Thanh tra) – Sáng nay 1/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Chánh Thanh tra TP Hải Phòng.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ.


 

 

Căn cứ văn bản số 1898/TTCP-TCCB ngày 31/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra TP Hải Phòng; Quyết định số 613-QĐ/TƯ ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc điều động cán bộ; Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND TP Hải Phòng.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1705/SNV-TCBC&TCPCP ngày 31/7/2017.

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Bình, Chánh Văn phòng Thành uỷ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng kể từ ngày công bố.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn