CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 01/09/2018 09:00

Tọa đàm việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra

Tọa đàm việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra

(Thanh tra) - Chiều 30/8, Thanh tra TP Hải Phòng tổ chức buổi tọa đàm trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn TP.

 Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình phát biểu tại buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm do Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình chủ trì. Tham dự tọa đàm có đại diện của Thanh tra Chính phủ, thanh tra 7 tỉnh TP: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình và Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình cho biết: Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, xác định hoạt động thanh tra có đạt được kết quả đề ra hay không.

Thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra luôn được Thanh tra Chính phủ, các ngành, các cấp quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.

Tại Hải Phòng, từ năm 2016 đến nay, ngành Thanh tra TP đã đôn đốc thực hiện 1.054 kết luận thanh tra; trong đó có 327 kết luận thanh tra hành chính; 727 kết luận thanh tra chuyên ngành; theo dõi, đôn đốc xử lý sai phạm về kinh tế hơn 101.760 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 63.466 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 38.294 triệu đồng, kiến nghị lập lại trật tự quản lý 14.655,6 m2 đất; kiến nghị xem xét trách nhiệm 2 tập thể, 18 cá nhân; kiến nghị xem xét xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền 6 cá nhân; kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố; chuyển 1 hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số kết luận thanh tra tỷ lệ thực hiện đạt thấp, thu hồi tiền không cao, thậm chí không thu hồi được tiền, một số kiến nghị trong kết luận thanh tra kéo dài trong nhiều năm chưa thực hiện xong; cá biệt có kết luận thanh tra kéo dài từ năm 2011 đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Mục đích của buổi tọa đàm là phân tích, trao đổi và làm rõ các vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra. Đề xuất, xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng công tác quản lý và đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra; những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong việc xác định tính hiệu lực, hiệu quả và hình thức của kết luận thanh tra; việc công khai kết luận thanh tra và xác định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra.

 Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng phát biểu

Tại buổi tọa đàm, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho rằng, kết luận thanh tra thể hiện quyền lực quản lý Nhà nước. Giá trị, hiệu lực, hiệu quả của Kết luận thanh tra được thể hiện ở kết quả chấp hành, thực hiện kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan.

Đối với kiến nghị biện pháp xử lý cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm được nêu trong kết luận thì cơ quan, đơn vị cũng thực hiện nhưng chỉ là nhắc nhở rút kinh nghiệm mà không có hình thức kỷ luật theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức.

Đối với thanh tra chuyên ngành Luật Thanh tra và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Thanh tra Chính phủ không có hướng dẫn chi tiết về thanh tra thường xuyên, thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Để tạo thuận lợi cho thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ cần phải có hướng dẫn chi tiết sát với thực tế để Thanh tra cấp Sở thuận lợi trong công tác, không bị sai so với Luật Thanh tra.

 Phó Chánh Văn phòng Thanh tra TP Đoàn Xuân Hiếu phát biểu

Phó Chánh Văn phòng Thanh tra TP Hải Phòng Đoàn Xuân Hiếu cho rằng: Trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp thường xảy ra tình trạng xung đột, chồng chéo về đối tượng, thẩm quyền và nội dung thanh tra.

Từ khi TP Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đã có nhiều tích cực trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính những chuyển biến tích cực đó, các cơ quan thanh tra, kiểm tra của TP đã và đang gặp phải một số khó khăn như: Một số doanh nghiệp dựa vào quy định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp một lần trong năm nên có xu hướng tránh né và phản ứng khi đã được kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chuyên ngành, đặc thù khi kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật như vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy để phản ứng gay gắt với các cơ quan thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chưa được kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương nên việc phối hợp thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn về thông tin doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng khi làm kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường mang tính chất ngẫu nhiên, chưa có định hướng, dấu hiệu, hoặc chuyên đề để thanh tra kiểm tra đạt hiệu quả theo yêu cầu quản lý, thường mỗi chuyên ngành có tiêu chí riêng để thực hiện theo chức năng của mình.

Kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm chưa được lưu thành cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý các doanh nghiệp thực hiện tốt, có doanh nghiệp từ khi hoạt động đến nay chưa được thanh tra, kiểm tra.

Kết luận buổi tọa đàm, Chánh Thanh tra TP tổng kết sau nửa ngày làm việc, buổi tọa đàm đã nhận được 12 ý kiến, tâm huyết của các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra từ các quy định của pháp luật đến cơ chế quản lý, và thực tiễn triển khai hoạt động.

Chánh Thanh tra TP nhấn mạnh: Các trao đổi, chia sẻ của các đại biểu tại buổi tọa đàm là những tư liệu quý trong việc đề xuất Thanh tra Chính phủ xây dựng pháp luật về ngành Thanh tra, áp dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng quản lý và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.

          Kim Thành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn