CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/10/2020 11:03

Triển khai Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Thanh tra thành phố ban hành Kế hoạch số 23/KH-TTTP ngày 13/10/2020 tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2020
(Đính kèm Kế hoạch  số 23/KH-TTTP) 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn