Tin tức - sự kiện

Triển khai Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Cập nhật: 28/10/2020 11:03

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Thanh tra thành phố ban hành Kế hoạch số 23/KH-TTTP ngày 13/10/2020 tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2020
(Đính kèm Kế hoạch  số 23/KH-TTTP) 

Các tin đã đăng